TENISOVÝ KLUB SK BRNO-BOSONOHY

642 00  BRNO, HOŠTICKÁ ULICE 2a ; tel.+420 722 945 041; email:info@tkbrnobosonohy.cz

 

Hrací řád Bosonožské ligy rekreantů pro rok 2016.

 

          Bosonožská liga rekreantů dále BLR bude hrána ve dvou skupinách Extraliga a 1. liga.

1.    Extraliga bude mít 14 účastníků podle umístění v roce 2015. V případě nepřihlášení hráčů, kteří hráli v roce 2015 a umístili se do 12. místa, přesunují se do Extraligy hráči, kteří se umístili ve skupině I. ligy v roce 2015 na nepostupovém místě 5. místě resp. na dalších místech.

2.    1. liga bude mít max. 14 účastníků.

3.    Vítězem BLR bude hráč Extraligy, který získá nejvíce vítězství. Za vítězství získá vítěz 1. bod. Poražený žádný bod. Hráči na 11. – 14 místě Extraligy sestupují do 1. ligy.

4.    Hráči, kteří se umístí v 1. lize na 1. – 4. místě postupují do přímo do Extraligy.

5.    Extraliga a 1. liga se hraje systémem každý s každým podle vylosování na dva vítězné sety. Při stavu 1:1 se hraje velký tiebreak do 10 bodu.

6.    Zápasy jednotlivých kol je nutno odehrát ve stanoveném týdnu, od pondělí do neděle. Zápasy je možno předehrát.

7.    Při stanovení termínu zápasů a rezervace dvorců je nutno dodržovat „Hrací řád TK Brno-Bosonohy“, který je k dispozici na kurtech, nebo na webu: http://tkbrnobosonohy.cz/rekreacni_hrani/hraci_rad.htm, případně se řídit jeho doplňky, které budou případně vyvěšeny na vývěsce TK. Nečlenové TK si mohou zapsat termín pro odehrání zápasu do hracího plánu v úterý po 14,00 hod.

8.    Doporučuji využít možnosti k sehrání zápasů v dopoledních hodinách a v sobotu.

9.    První hráč uvedený ve vylosování stanovuje termín zápasu, den a hodinu zápasu v týdnu, který je uveden ve vylosování. Pokud není zápas sehrán, navrhne druhý termín, který musí být již dodržen. Nedojde-li opět k sehrání zápasu, může první hráč buď nahlásit kontumaci po dohodě se soupeřem, nebo domluvit další termín. První hráč zajistí nové míče, nebo po dohodě se soupeřem mírně obehrané míče.

10. Hráčům, kteří neodehrají min. 10 zápasů, nebudou vůbec žádné zápasy hodnoceny, čímž budou bez bodu a také výsledky odehraných zápasů nebudou u jejich soupeřů hodnoceny.

11. Výsledek zápasu se zapíše čitelně do zápisu o utkáních, který bude u správce kurtů. Extraliga a 1. liga mají svůj vlastní zápis. V zápisu bude zapsáno pořadové číslo zápasu, (které je uvedeno ve vylosování), kolo ve kterém je zápas vylosován, výsledek a hry, datum a podpisy soupeřů. Pokud zápas nebyl sehrán je nutno zapsat z jakého důvodu.

12. Výsledky jednotlivých zápasů se budou zapisovat v pondělí po příslušném náhradním termínu.

13. Zahájení Extraligy a 1. ligy bude v 19. týdnu tj. od 9. 5. 2016. Ukončení bude v 38. týdnu tj. do 22. 9. 2016.

14. Závazné přihlášky do BLR 2016 je nutno zaslat s udáním e-mailové adresy a kontaktního telefonu do 20. 4. 2016 na mailto:kar.oto@seznam.cz .

15. Vklad pro každého hráče je 250 Kč, na poháry pro první tři, závěrečný večírek, kde bude vyhlášení výsledků. Vklad je nutno uhradit do 31. 5. 2016 u správce tenisových kurtů. Z této částky bude hrazena režie ve výši 30%.

16. Termín vyhlášení vítěze BLR bude dodatečně upřesněn. (v druhé polovině září).  

17. Termíny Extraligy a 1. ligy (1. liga bude mít max. 14 hráčů)

  1. kolo    19. týden

  2. kolo    20. týden       Náhradní termín      21. týden

  3. kolo    22. týden      

  4. kolo    23. týden       Náhradní termín      24. týden

  5. kolo    25. týden

  6. kolo    26. týden       Náhradní termín      27. týden

  7. kolo    28. týden

  8. kolo    29. týden       Náhradní termín      30. týden

  9. kolo    31. týden      

10. kolo    32. týden       Náhradní termín      33. týden

11. kolo    34. týden      

12.kolo     35. týden      Náhradní termín       36. týden

13.kolo     37. týden       Náhradní termín      38. týden

18. Pomocná kritéria, která rozhodují o pořadí  Extraligy a 1. ligy jsou při stejném počtu bodů dvou nebo více hráčů:

a.    vzájemné zápasy

b.    rozdíl setů

c.    rozdíl her

d.    stříhání

Hrací řád Ženské bosonožské ligy rekreantek pro rok 2016.

1.    Liga se hraje systémem každý s každým podle vylosování na dva vítězné sety. Při stavu 1:1 se hraje velký tiebreak do 10 bodu.

2.    Zápasy jednotlivých kol je nutno odehrát ve stanoveném týdnu, od pondělí do neděle, pokud možno na kurtu č4, nebo dle možností v dopoledních hodinách.. Zápasy je možno předehrát v libovolném pořadí.

3.    Termín zápasu navrhuje první hráčka uvedená ve vylosování po vzájemné dohodě obou hráček. První hráčka dále zajistí nové míče, nebo po dohodě se soupeřem mírně obehrané míče.

4.    Výsledek zápasu se zapíše čitelně do zápisu o utkáních, který bude u správce kurtů. ŽBLR má svůj vlastní zápis. V zápisu bude zapsáno pořadové číslo zápasu, (které je uvedeno ve vylosování), kolo ve kterém je zápas vylosován, výsledek a hry, datum a podpisy soupeřů. Pokud zápas nebyl sehrán je nutno zapsat z jakého důvodu.

5.    Zahájení ŽBLR v 21 týdnu od 23. května 2016.

6.    Vklad pro každou hráčku je 250 Kč, na poháry pro první tři, závěrečný večírek, kde bude vyhlášení výsledků společně s vyhlášením BLR (muži). Vklad je nutno uhradit do 31. 5. 2016 u správce tenisových kurtů. Z této částky bude hrazena režie ve výši 30%.

7.    Termín vyhlášení vítěze ŽBLR bude dodatečně upřesněn. (v druhé polovině září současně s vyhlášením BLR ).

8.    Hráčkám, které neodehrají min. 8 zápasů, nebudou vůbec žádné zápasy hodnoceny, čímž budou bez bodu a také výsledky odehraných zápasů nebudou u jejich soupeřů hodnoceny.

9.    Pomocná kritéria, která rozhodují o pořadí v lize jsou při stejném počtu bodů dvou nebo více hráček jsou následující:

e.    vzájemné zápasy

f.     rozdíl setů

g.    rozdíl her

h.    stříhání

10. Hráčky musí respektovat „Hrací řád TK BRNO-BOSONOHY“, který je k dispozici na kurtech, nebo na webu: http://tkbrnobosonohy.cz/rekreacni_hrani/hraci_rad.htm. Nečlenové TK si mohou zapsat termín pro odehrání zápasu do hracího plánu v úterý po 14,00 hod.

11. Termíny ženské ligy

1.    kolo    21. týden

2.    kolo    22. týden       Náhradní termín      23. týden

3.    kolo    24. týden      

4.    kolo    25. týden       Náhradní termín      26. týden

5.    kolo    27. týden

6.    kolo    28. týden       Náhradní termín      29. týden

7.    kolo    30. týden

8.    kolo    31. týden       Náhradní termín      32. týden

9.    kolo    33. týden      

10. kolo    34. týden       Náhradní termín      35. týden

11.  kolo   36. týden       Náhradní termín      37. týden      

       V Bosonohách 24.4.2016

 

      Kontakt: mailto:kar.oto@seznam.cz

               Tel. 731402600